Beschikbare plaatsen

Leeftijdsopbouw en aantal opvangkinderen

 

Onderstaande regels gelden vanuit de wet Kinderopvang met betrekking tot de leeftijdsopbouw en het maximale aantal kinderen dat ik mag opvangen.

 

  • Er worden maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opgevangen. Dit is inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.

  • Er worden maximaal 5 kinderen tegelijkertijd opgevangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.

  • Er worden maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opgevangen, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

  • Wanneer tijdens de opvang 4 of meer kinderen gelijktijdig worden opgevangen, is er ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene als achterwacht geregeld in geval van calamiteiten.
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
VOL!!! VOL!!! GESLOTEN VOL!!! VOL!!!

Indien (**) staat bij een dag -> zijn er alleen nog kind plekken VRIJ vanaf 1 jaar! Babyplekken zijn dan al bezet.

Laatste wijziging op 22-02-2023

Wanneer komt er een plekje vrij op:

(verwachting n.a.v. huidige bezetting + wachtlijst)

Maandag -> 25 maart [2024]

Dinsdag -> 26 maart [2024]

Donderdag -> 22 augustus [2024]

Vrijdag -> 06 juni [2025]