Wendagen

Wat is het doel van wendagen?

Ik wil ervoor zorgen dat alle kinderen en hun ouders in een aantal stappen gewend raken aan Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje, mij als gastouder en de andere kinderen op de groep.

Waarom zijn wendagen nodig?

 • Voor elk kind dat nieuw bij mij binnen komt, is er een wenperiode. Ook voor de ouders is het soms moeilijk om hun kind achter te laten.

 • Wennen is heel belangrijk. Jonge kinderen hebben geen begrip van tijd en ruimte, dus als een ouder ‘verdwenen’ is, ervaart een kind heel veel stress. Tijdens de wenperiode probeer ik een band met het kind op te bouwen, zodat de stress vermindert en kinderen erop leren te vertrouwen dat hun ouders weer terugkomen.

Uitgangspunt:

 • Er is een vast wenschema, waarbij het kind steeds iets langer bij Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje is, eerst met ouders en daarna alleen. 

  Ons 1e wenmoment zal tijdens het intakegesprek plaatsvinden; In dit gesprek, dat plaatsvindt, hoor ik graag jullie wensen met betrekking tot de verzorging van jullie kind(eren). Ondertussen kan het kind alvast de omgeving verkennen en ook kennismaken met mij als gastouder, die strakjes de verzorging over zal gaan nemen.

  Het 2e wenmoment
  is meestal een ochtend. Je brengt je kind rond 9:00 uur. Daarna ben je welkom om nog even te blijven (max 15 minuten). Dan neem je afscheid en gaat de dag beginnen op de groep. Dit wenmoment duurt doorgaans tot 12:00 uur.


  Het 3e wenmoment
  duurt doorgaans tot een uur of drie in de middag. Je kind blijft dan voor het eerst slapen.

  Het 4e moment
  is meestal de eerste 'echte' dag. Zo raakt je kind stap voor stap gewend aan ons en de omgeving. De meeste kinderen voelen zich al aardig thuis na vier wendagen.

 • Het kan voorkomen dat een kind langer tijd nodig heeft om te wennen. In overleg met de ouders kunnen er extra wen dagen gepland worden. Ik vraag ouders altijd om in deze periode goed bereikbaar te zijn, om eventueel te kunnen overleggen en als het nodig is, het wennen iets in te korten of juist te verlengen.
 • Met het wennen zorg ik er voor dat de wenmomenten zo veel mogelijk gepland worden op de vaste dagen van het kind, zodat hij/zij de groep goed leert kennen en het dagritme goed mee kan krijgen.
 • In de eerste periode krijgt een kind veel indrukken te verwerken; andere geluiden, geuren en omgeving, meedoen in een groep en continu met andere mensen samen zijn. Daardoor slaapt en gedraagt een kind in de eerste periode vaak anders dan ouders gewend zijn. Het kind slaapt meer, is onrustiger of juist meer teruggetrokken.
  Ik bereid ouders hierop voor, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.
 • Er mogen maximaal twee kinderen tegelijkertijd wennen op een groep. Dit zorgt ervoor dat er voor de wennende kinderen voldoende aandacht is en dat de groepsprocessen van de bestaande groep niet teveel beïnvloed worden of te snel veranderen.
 • Aan het einde van de wenperiode vraag ik ouders om het formulier evaluatie wenperiode in te vullen. Zo krijg ik een beeld van hoe de ouders de wenperiode ervaren hebben. Eventueel, als ouders hier behoefte aan hebben, kan dit worden afgerond met een persoonlijk gesprek.

Gluren op de opvang

Via een persoonlijke WhatsApp groepje stuur ik korte berichtjes en foto’s over leuke activiteiten die we hier doen en wat de kinderen leren. Ook de dagritmes – aantal luiers, slapen en flesvoedingen - worden bijgehouden. Zo zie je in één oogopslag wat je kind op een dag doet. En je hebt dan als ouder het idee dat je baby een beetje bij je is.

Tot Slot

De wenperiode begint in principe wanneer de plaatsing van uw kind
ingaat. Ik span mij in om het wennen eerder te laten plaats vinden, maar ben daarbij gebonden aan wet- en regelgeving t.a.v. het aantal kinderen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn.