Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moet de ouder zijn/haar kind laten opvangen bij een kinderopvangvoorziening die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een geregistreerde opvangvoorziening krijgt een registratienummer, dat is te vinden in het LRK. Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet de ouder dit nummer vermelden.

De opvang kan plaatsvinden:

  • door een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau.

Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje staat geregistreerd in het LRKP met nummer: 333205819

De toezichthouder op de kinderopvang inspecteert jaarlijks de kinderdagverblijven.
Hierover verschijnt een rapport. Hier vindt u de link naar het landelijk register kinderopvang.

De inspectierapporten zijn ook terug te vinden op de site van het landelijk register kinderopvang.