Kennismakingsgesprek

Wilt u kennis komen maken en de sfeer bij Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje proeven, dan bent u van harte welkom! Ik neem graag de tijd om u te laten zien in welke omgeving uw kind/kinderen zal verblijven en om vragen te beantwoorden. Om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen gaat mijn voorkeur uit naar in de avonduren. Om 18:00 uur zijn alle kindjes opgehaald en kunnen we in alle rust het gesprek voeren. Op deze manier kunnen we elkaar leren kennen, kunt u de opvang locatie bezichtigen en is er voldoende ruimte om uw vragen te beantwoorden.

U krijgt na onze kennismakingsgesprek een inschrijfformulier mee, indien u besluit om uw kind in te schrijven bij Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje.

Als de kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, krijgt u uiteraard de gelegenheid om dit even te laten bezinken en erover na te denken. Ik verzoek ouders wel om uiterlijk binnen één week na het kennismakingsgesprek kenbaar te geven, waar zij voor gekozen hebben.

Koppelingsgesprek

Koppelingsgesprek

De kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden. Zowel ouder als gastouder hebben besloten om met elkaar een samenwerkingsverband aan te gaan.
Tijd om de koppeling tussen ouder en gastouder dan ook af te ronden.


Er worden een aantal dingen besproken en vooral ondertekend: o.a.

 • De overeenkomst van opdracht tussen Ouder-Gastouder;
 • Het opvangoverzicht van 2024
 • Huisregels van Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje;
 • En er vind afstemming plaats aan de hand van formulieren:
  - (PIO) Persoonlijke Informatie Opvangkind;
  - Toestemmingsformulier - Afwijkende slaaphouding;
  - Toestemmingsformulier - Toedienen medicijnen (indien nodig);
  - Toestemmingsformulier - Uitstapjes;
  - Toestemmingsformulier - Foto's en Filmopnames;
  - Toestemmingsformulier - Observatie en overdracht.

Ik stuur deze documenten ruim van te voren per email op, zodat u in alle rust de formulieren alvast kan doornemen. Dit scheelt tijd op de betreffende koppeling dag, waar vooral veel tijd in het ondertekenen gaat zitten. Uiteraard hoeft u niets uit te printen, ik zorg voor een compleet uitgeprint pakket.

Plaatsingscriteria:

De kans bestaat dat uw zoontje of dochtertje op de wachtlijst komt te staan. Als daar meerdere kinderen opstaan, hanteert Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje de volgende plaatsingscriteria:

▪ Inschrijven kan vanaf het moment dat u een kind heeft of verwacht.
▪ De inschrijving is officieel wanneer het inschrijfformulier is ontvangen.
▪ Er wordt geplaatst op de volgorde van inschrijving.
▪ Plaatsing geschiedt tenminste voor twee dagen, bij voorkeur 4 dagen per week.
▪ Kinderen die al bij Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje geplaatst zijn hebben een voorrangsregeling op andere aanvragen.
▪ Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin hebben voorrang op andere aanvragen.
▪ Bij gedeeltelijke plaatsing blijft het kind boven aan de wachtlijst staan voor die dagen dat plaatsing nog niet mogelijk is.
▪ Indien de ouder uitbreiding van dagen of het aantal dagen wil wijzigen moet hiervoor een schriftelijk verzoek worden gedaan via de mail aan: info.hetvrolijkeaapje@gmail.com
▪ Bij beëindiging van de plaatsing of bij een gedeeltelijke beëindiging van de plaatsing geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 
▪ Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje biedt na de plaatsingsprocedure daadwerkelijke opvang aan voor ten minste 3 maanden, opzegging (gedeeltelijk) is mogelijk 3 maanden na start van de opvang met de daarvoor geldende opzegtermijn van één maand.