Kindvolgsysteem

Voorwoord

Gastouderopvang Het Vrolijke Aapje maakt gebruik van het kind volgsysteem van Kiki waarmee ik als gastouder de ontwikkeling van 0-4 jaar kan volgen.

Elke 5 a 6 maanden wordt er een nieuwe observatie uitgevoerd. De eerste observatie wordt uitgevoerd als het kind 5 maanden is en de laatste als het kind 44 maanden oud is. Omdat ik de observatielijsten invul op een bepaalde leeftijd van een kind is het niet nodig om alle kinderen gelijktijdig te observeren. Zo heb ik een spreiding van observatiemomenten en dat is natuurlijk wel zo prettig. Alle vragen zijn zo duidelijk en helder mogelijk geformuleerd en kunnen worden beantwoord met ja of nee. Het gaat om concrete handelingen of concreet gedrag. Zo krijg ik als gastouder een zo objectief mogelijk beeld.

 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Natuurlijk ontwikkelen alle kinderen zich min of meer op dezelfde manier in een herkenbare tempo. En toch kan het zo zijn dat een kind al ver is met zijn spraak- en taalontwikkeling en dat de motorische ontwikkeling nog wat achter blijft. Absoluut geen reden voor paniek, dit hoort bij het unieke kind. Als de ontwikkeling wat 'achterblijft' kan ik een plan voor mezelf maken. Daarin beschrijf ik hoe ik het kind kan stimuleren om een beschreven handeling of competentie wel te laten zien.

Na een observatie organiseer ik een '10 minuten' gesprek. Omdat ouders dit zeker zullen waarderen. Ook spreken we af wat zij zelf kunnen doen om de kinderen te stimuleren.

Het kind kan niet 'falen' en krijgt geen cijfer. Het is slechts een middel om mij te helpen voorwaarden te scheppen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.